Pealkiri: 

Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias: juhendmaterjal

Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: vaimne tervis, lasteaiad, juhendid, psühholoogiline nõustamine
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lapse_vaimne2014.pdf1.63 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Kirjeldus: Juhendmaterjal on koostatud eelkõige lasteaia spetsialistidele, kuid sobib suurepäraselt kasutamiseks teistele eelkooliealiste lastega tegelevatele spetsialistidele ning silmaringi laiendamiseks lapsevanematele. Juhendmaterjali esimeses osas "Varase lapseea psüühilise trauma mõjust" keskendutakse psüühilise trauma mõjule ning selle vähendamise võimalustele. Samuti kirjutatakse kaotusest väikelapse elus ja sellega toimetulekust. Teises osas "Laste väärkohtlemine" on välja toodud erinevad väärkohtlemise liigid ja märgid, mis lapse käitumises võivad sellele viidata. Kolmandas peatükis "Koostöö lapse käitumisprobleemide korral" antakse praktilisi ja selgeid juhiseid lapse käitumisprobleemide korral koostöö edendamiseks nii lapsega, kolleegidega kui erispetsialistidega. Materjali viimases osas "Suhtlemine laste ja vanematega" õpetatakse aktiivset kuulamist ja kehtestavate mina-sõnumite kasutamist ning käsitletakse põhjalikult teemat, kuidas kaasata koostööle probleemset lapsevanemat. Juhendmaterjali tekste ilmestavad näited elulistest situatsioonidest.