Pealkiri: 

Tervis 2020: Euroopa poliitikaraamistik valitsuse ja ühiskonna toetamiseks tervise ja heaolu tagamisel

Väljaandja/tellija: Maailma Terviseorganisatsioon. Euroopa regionaalbüroo
Märksõnad: tervisepoliitika, tervishoiuteenused, rahvatervis, rahvusvaheline koostöö
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tervis2020_2014.pdf1.06 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: WHO Euroopa regiooni 53 liikmesriiki on kokku leppinud uues poliitikaraamistikus "Tervis 2020". Ühised eesmärgid on "märkimisväärselt parandada elanikkonna tervist ja heaolu, vähendada tervisega seotud ebavõrdsust, tugevdada rahva tervist ning tagada inimkesksed tervisesüsteemid,
mis on üldkättesaadavad, õiglased, jätkusuutlikud ja kvaliteetsed".
"Tervis 2020" arvestab piirkonna riikide eripäraga. See on suunatud
võimalikult paljudele nii valitsemissektoris kui ka sellest väljaspool, et anda inspiratsiooni ja näidata, kuidas paremini toime tulla 21. sajandi keeruliste väljakutsetega tervise vallas. Raamistik kinnitab "Tervis kõigile" väärtusi ning määrab lisadokumentides esitatud tõenditele toetudes kindlaks kaks peamist strateegilist suunda nelja eelisvaldkonnaga. Põhimõtte "Tervis kõigile" kohaldamisel saadud varasematele kogemustele tuginedes annab see suuniseid nii liikmesriikidele kui ka WHO Euroopa Regionaalbüroole.