Pealkiri: 

HIVi/AIDSi ravi ja hooldus Eestis. Hindamisaruanne

Autorid: Raben D, Jakobsen SF , Nakagawa F, et al.
Väljaandja/tellija: Maailma Terviseorganisatsioon. Euroopa regionaalbüroo
Märksõnad: HIV, AIDS, ravimid, antiretroviirusravi, narkomaanid, ennetamine
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
WHO2014.pdf1.61 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Kirjeldus: WHO hindamisrühm hindas Eestis 2014. aasta mais HIVi ja AIDSi riikliku strateegia rakendamise edusamme, tugevaid ja nõrku külgi ning koostas strateegilised soovitused peamiste tulemuste ja mõju parandamiseks. Hindamisrühma peaeesmärk oli anda soovitusi, milliseid meetmeid peaks tervisesüsteem võtma seoses uute HIVi juhtude suure arvuga, kuidas korraldada ARV-ravimite hankimist ja ARV-ravi ning tõhustada ennetustööd.
Hindamisrühm leidis, et HIV on Eestis lähiaastatel jätkuv rahvatervise probleem. Seda kinnitasid kõik valdkonnaga seotud sidusrühmad riigis. Epideemia on koondunud peamiselt süstivate narkomaanide hulka, kuid on märke, et see puudutab järjest rohkem kogu elanikkonda. Muret tekitab suundumus, et HIV diagnoositakse sageli hilises staadiumis, suur osa nakatunutest alustab ravi hilja ning paljudel juhtudel ei peeta ravirežiimist kinni või tehakse pikaajalises ravis katkestusi. Kiiresti vajab tähelepanu eriarsti poole pöördumise ja jälgimisel püsimise probleem, eriti süstivate narkomaanide puhul. Praegune tervisesüsteem ei toimi määral, mis tagaks süstivatele narkomaanidele sobivad ravivõimalused ja toe. HIVi epideemia peatamiseks peaks selle puuduse kõrvaldamine olema prioriteet.