Pealkiri: 

Tervishoiu kvaliteedisüsteemi arendamine: II etapp. Ettevalmistustööd tõenduspõhiste õendusalaste tegevusjuhendite väljatöötamiseks

Autorid: Uibu E, Kööp K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: õendus, kvaliteet, tervishoiukorraldus
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Uuring/analüüs
Viide: Uibu E, Kööp K. Tervishoiu kvaliteedisüsteemi arendamine: II etapp. Ettevalmistustööd tõenduspõhiste õendusalaste tegevusjuhendite väljatöötamiseks. Tartu: Tartu Ülikool, Tervishoiu instituut; 2015.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Oendustegevus2015.pdf549.46 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Käesoleva dokumendi eesmärk on esitada soovitused ja tegevuskava õendustegevus- ja patsiendijuhendite väljatöötamise koordineeritud süsteemi loomiseks Eestis. Soovituste ja tegevuskava aluseks on ettevalmistustööde käigus kogutud andmete analüüsi tulemused. Dokumendi koostajad kogusid ajavahemikus oktoober kuni detsember 2014 materjali nii Eesti, Suurbritannia, Soome, Šveitsi, Taani kui ka Hollandi kohta. Informatsiooni hangiti internetiallikatest ning intervjuude ja e-kirjavahetuse kaudu. Saadud informatsiooni analüüsiti eri huvipoolte esindajatest moodustatud töögrupi kohtumistel ning elektroonilises kirjavahetuses. Ühiselt koostati dokument, mille üks osa kirjeldab õendustegevusjuhendite väljatöötamise ja praktikasse rakendamise reaalset ning teine osa soovitud olukorda.
Kogutud informatsiooni põhjal võib väita, et tegevusjuhendite väljatöötamisel, ajakohastamisel ja rakendamisel esineb puudujääke ning juhendipõhiste sekkumiste tulemuslikkuse hindamine ja järelevalve ei toimi nii, nagu peaks (v.a. Suurbritannia). Adekvaatsete kontrollimehhanismide puudumise tõttu ei ole enamikus kirjeldatud riikides (v.a. Suurbritannia ja Taani) võimalik kutseorganisatsioonidel hankida ja hallata infot tervishoiuasutustes kasutatavatest tegevusjuhenditest ja nende kvaliteedist.