Pealkiri: 

Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile

Autorid: Ormisson T
Väljaandja/tellija: Turu-uuringute AS, Sotsiaalministeerium, Haigekassa
Märksõnad: hinnangud, arstiabi, perearstid, esmatasandi tervishoid, eriarstiabi, tervishoid, haiglad, ravimid, finantseerimine, hambaarstid, hambaravi, kiirabi, rahulolu, eluviisid, tervislik seisund, terviseteenused, patsiendid
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2006_2.pdf1.71 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: 2006. aasta uuringu eesmärgiks oli selgitada: elanike hinnangud oma tervisele ja suhtumine tervislikesse eluviisidesse; kokkupuuted arstiabiga, hinnangud selle kättesaadavusele ja rahulolu; teadlikkus õigustest seoses erinevate tervishoiuteenustega; hinnangud riiklikule arstiabisüsteemile, sh rahulolu Haigekassaga.
Aruande esimeses osas on toodud metoodika kirjeldus, teises osas tulemused koos jooniste ning kommentaaridega, lisas on esitatud kasutatud ankeet ning tulemuste tabeljaotused oluliste taustatunnuste lõikes.
Uuringu tellijateks on Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeerium.