Pealkiri: 

Depoo-antipsühhootikumide kulutõhusus: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH16

Autorid: Kiivet R, Jaanson P, Janno S, Visk H, Paat-Ahi G
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: skisofreenia, psühhiaatria, neuroleptikumid, tervisetehnoloogiate hindamine
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: TTH_raport
Viide: Kiivet RA, Jaanson P, Janno S, et al. Depoo-antipsühhootikumide kulutõhusus. Tartu: Tartu Ülikooli tervishoiu instituut; 2015.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH16_Depooneuroleptikumid.pdf1.66 MBAdobe PDF
TTH16_depot_antipsychotic_summary.pdf138.67 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Kirjeldus: Skisofreenia ravi puhul on suureks väljakutseks hea ravisoostumuse saavutamine, sest halb ravisoostumus võib kaasa tuua nii haiguse ägenemise, haiglaravi vajaduse, üldise elukvaliteedi halvenemise kui ka suitsiidiohu suurenemise. Hinnanguliselt pool skisofreeniahaigetest katkestavad aasta jooksul antipsühhootikumide kasutamise või kasutavad neid ebaregulaarselt. Uue põlvkonna (atüüpiliste) antipsühhootikumide kasutuselevõtul oodati paremat ravisoostumust, kuna uutel ravimitel on vähem ekstrapüramidaalsüsteemi kõrvaltoimeid (motoorikahäireid). Kahjuks ei ole see lootus täitunud ja ravikatkestajate osakaal on sama suur nii vanemate kui ka atüüpiliste antipsühhootikumide kasutajate seas.
Käesoleva raporti eesmärk oli võrrelda depoo-antipsühhootikumide kasutamise efektiivsust ja kulutõhusust skisofreeniahaigete ravis suukaudsete antipsühhootikumidega. Selleks koostati teaduskirjanduse ülevaated depoo-antipsühhootikumide efektiivsuse ja kulutõhususe kohta. Eesti skisofreeniahaigete raviandmete alusel hinnati haigete ravisoostumust ja ressursikulusid sõltuvalt ravimite kasutamisest ja üleminekul depooravimitele.
Depoo-antipsühhootikumide valiku ja kättesaadavuse parandamisega on võimalik suurendada skisofreeniahaigete ravisoostumust. See parandab haigete elukvaliteeti, võimaldab kokkuhoidu haiglaravi kuludes ja annab turvatunde nii haigetele kui ka ühiskonnale.