Pealkiri: 

Psüühika- ja käitumishäirete sagedus ning enesevigastuste riskitegurid noorte vangistatute seas Viru vanglas aastatel 2011-2013

Autorid: Ird K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: psüühikahäired, käitumishäired, traumad, vangid, riskitegurid
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Ird2015.pdf668.33 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös uuriti noorte vangistatute psüühika- ja käitumishäirete sagedust ning enesevigastuste riskitegureid Viru vanglas aastatel 2011-2013.
Valimi moodustasid kõik ajavahemikul 2011-2013 Viru vanglas viibinud vangistatud alaealised ja noored isikud. Valimi suuruseks oli 631 kinnipeetavat. Andmed saadi kinnipeetavate andmeregistrist VANGIS ning vangla meditsiiniandmete elektroonilisest andmebaasist VanglaArst.
Enesevigastuse šansid olid kõrgemad psüühika- ning käitumishäireid omavate vangistatute puhul. Iga lisanduv psüühika- ning käitumishäirete diagnoos tõstis kohandatud regressioonanalüüsis vigastuse šanssi 1,83 korda (95% CI 1,47-2,28). Skisofreenia, skisotüüpsete ja luululiste häirete puhul oli enesevigastuse šanss 60,2 ( 95% CI 6,1-597,8) korda kõrgem; meeleoluhäirete puhul 4,2 (95% CI 1,9-9,1); neurootiliste, stressiga seotud ja somatoformsete häirete puhul 4,8 (95% CI 2,5-9,2); vaimse alaarengu puhul 8,9 (95% CI 3,6- 21,9); ning psühholoogilise arengu häirete korral 5,4 (95% CI 1,8-15,9) korda kõrgem.
Uurimistöö tulemusena on olemas ülevaade vanglas viibivate alaealiste ja noorte kinnipeetavate psüühika- ja käitumishäirete ning enesevigastuste sagedusest ja riskiteguritest. Uuringuandmetele tuginedes on võimalik tõhustada suitsidaalse käitumise ennetustegevust vanglas.