Pealkiri: 

Tervise enesehinnang sotsiaalmajandusliku staatuse järgi Eestis 1996-2014

Autorid: Põld M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: sotsiaalmajanduslikud näitajad, tervis, hinnangud, tervisenäitajad, enesehindamine
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Põld2015.pdf174.11 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Käesolevas töös analüüsiti Eesti täiskasvanud rahvastiku tervise enesehinnangut
sotsiaalmajandusliku staatuse järgi aastatel 1996-2014. Töö eesmärgid olid: (1) tervise enesehinnangu kirjeldamine ning (2) tervise enesehinnangu ja sotsiaalmajandusliku staatuse seoste analüüsimine.
Käesolevast tööst järeldub, et vahemikus 1996-2014 paranes Eesti täiskasvanute tervise enesehinnang (väljaarvatud aastatel 2008-2010). Hea tervise enesehinnang oli seotud kõrgema sotsiaalmajandusliku staatusega. Sotsiaalmajanduslik kihistumine tervise enesehinnangu järgi püsis uuringuperioodi jooksul praktiliselt muutusteta.