Pealkiri: 

Vanemate mõju15-16 aastaste koolinoorte narkootikumide tarvitamisele Eestis

Autorid: Kossinkova K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: õpilased, narkootikumid, Eesti, riskikäitumine, suhted, peresuhted
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kossinkova2015.pdf582.46 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös uuriti lastevanemate mõju 15-16-aastaste koolinoorte narkootikumide tarvitamisele Eestis. Lisaks selgitati välja ja võrreldi õpilaste (1) narkootikumide tarvitamise seost rahuloluga suhetes ema ja isaga, (2) vanemliku kontrolli olemasolu ning (3) vanematepoolse emotsionaalse toetuse ja hoolivuse olemasolu. Teaduskirjanduse andmetel aitab positiivne vanemlus ennetada ja vähendada narkootikumidega seotud riskikäitumist.
Magistritöö tulemused viitavad vanemate koolituste vajalikkusele nii uimastialase hariduse osas, narkootikumide tarvitamisega seotud riskide märkamise ja sekkumise kui ka paremate vanemlike oskuste õpetamiseks. Narkootikumide tarvitamisega seotud riskikäitumist aitavad vähendada vanematepoolne emotsionaalne toetus ja lapsevanema suurem teadlikkus, millega tema laps tegeleb väljaspool kodu ja kellega ta vabal ajal suhtleb. Samuti on oluline roll vabaaja veetmise viisidel ja erinevatel ühistegevustel koos vanematega.