Pealkiri: 

Laste kasvajate andmekvaliteet Eesti Vähiregistris

Autorid: Paapsi K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: vähk, kvaliteet, lapsed, registrid, kasvajad
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Paapsi2015.pdf1.03 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös uuriti laste kasvajate andmekvaliteeti Eesti Vähiregistris (EVR) aastatel 2000-2011 diagnoositud esmasjuhtude põhjal. Töö eesmärk oli (1) hinnata vähire-gistri täielikkust, (2) arvutada haigestumuskordajad ja elulemusmäärad enne ja pärast puuduvate juhtude lisamist vähiregistrisse ning (3) hinnata registri andmete valiidsust.
Käesoleva töö tulemused näitasid, et EVR on hea kvaliteediga. Puuduvate juhtude arvu aitaks vähendada andmete iga-aastane linkimine lisaks TÜK-ile ka TLH-ga. Arstide töö lihtsustamiseks ja vähiregistri andmete täielikkuse suurendamiseks tuleks kasutusele võtta laste juhtude teatamisele kohandatud vähiteatise vorm ning muuta teatamine elektroonseks. Detailsete ja täpsete diagnoosi- ja raviandmete kogumiseks, teadustöö soodustamiseks ning arstide jaoks andmete kättesaadavamaks muutmiseks võiks tulevikus kaaluda eraldiseisva lastevähiregistri asutamist.