Pealkiri: 

Eesti Vähiregistri andmete täielikkuse uuring

Autorid: Põder J
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: registrid, vähk, kvaliteet
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Põder2015.pdf335.68 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Käesolevas töös uuriti Eestis diagnoositud vähijuhtude teatamise täielikkust Eesti Vähiregistris (EVR). Töö eesmärgid olid (1) hinnata vähijuhtude teatamise täielikkust kahe haigla andmete põhjal aastatel 2010¿2011, (2) hinnata teatamata juhtude mõju haigestumuskordajatele ning (3) kirjeldada TNM andmevälja täitmise täielikkust ja valiidsust 2012. aasta haiglateatistel.
Vähi teatamise täielikkus varieerus oluliselt paikmeti. Juhul kui regulaarset andmevõrdlust PERHi ja TÜKiga ei toimuks, oleksid teatud paikmete HKd oluliselt alahinnatud. TNM staadiumi teatamise osas tuleb läbi viia juhupõhine analüüs ning töötada välja uus detailsemat teatamist võimaldav vähiteatis. Samuti tuleks kaaluda võimalust hinnata EVRi andmete täielikkust kasutades Haigekassa ning Eesti E-tervise Sihtasutuse andmebaase.