Pealkiri: 

Perearstide ja pereõdede koolitusvajaduse prognoos aastani 2030

Autorid: Saar P
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: perearstid, pereõed, koolitus, tervishoiukorraldus, tervishoiutöötajad, esmatasandi tervishoid
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Saar2015.pdf573.98 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Käesoleva magistritöö eesmärk oli hinnata Eestis töötavate nimistuga perearstide ja -õdede iga-aastast koolitusvajadust aastani 2030, võttes arvesse vanuselise koosseisu muutust ja tööturult lahkumist perioodil 2006¿2014. Perearstide ja -õdede koolitusvajaduse väljaselgitamise aluseks oli pakkumisel põhinev meetod. Töös kasutatavad põhiandmed saadi Eesti Haigekassa ravikindlustuse andmebaasist. Saadud andmete alusel arvutati välja perearstide ja -õdede iga-aastane üldarstiabis tööle jäämise tõenäosus vanuserühmades ning koostati prognoosimudelid perearstide ja -õdede kohta.
Kokkuvõttes tuleb suurendada vastuvõttu nii peremeditsiini residentuuri kui õdede põhiõppesse, sest lähimal aastakümnel suureneb oluliselt vanuse tõttu töölt lahkuvate perearstide ja -õdede arv.