Pealkiri: 

EGFR-inhibiitorite kulutõhusus kolorektaalvähi ravis: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH15

Autorid: Nahkur O, Padrik P, Elme A, Võrno T, Reile R, Kiivet R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: kolorektaalvähk, vähk, tervisetehnoloogiate hindamine
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: TTH_raport
Viide: Nahkur O, Padrik P, Elme A, et al. EGFR-inhibiitorite kulutõhusus kolorektaalvähi ravis. Tartu: Tartu Ülikooli tervishoiu instituut; 2015.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH15_kolorektaalvahk_EGFRravi.pdf1.59 MBAdobe PDF
TTH15_EGFR_summary.pdf156.79 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Käesoleva raporti eesmärk on teaduskirjanduse põhjal hinnata metastaatilise
kolorektaalvähi ravis kasutatavate bioloogiliste ravimite, sh EGFR-inhibiitorite
(tsetuksimab ja panitumumab) kliinilist efektiivsust ja kulutõhusust ning neid
ravimeid sisaldavate ravikuuride osakaalu suurendamise tõenduspõhisust.
Teaduskirjandusele ja Eesti andmetele tuginedes hinnatakse bioloogiliste ravimite
osakaalu suurendamisest tulenevat võitu tervisetulemis ja sellega kaasnevat mõju
ravikindlustuse eelarvele.