Pealkiri: 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring. 2014

Autorid: Tekkel M, Veideman T
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: tervisekäitumine, Eesti, terviseuuringud, suitsetamine, riskikäitumine, füüsiline aktiivsus, toitumine, arstiabi, ravimikasutus, alkoholitarbimine, narkomaania, liikluskäitumine
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tervisekäitumine2015.pdf2.67 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TKU) on toimunud igal paarisaastal alates aastast 1990 Finbalt (Finbalt Health Monitor) ühisuuringu raames, milles osalesid veel Leedu, Läti ja Soome. Alates 2012. aastast jätkavad kõik need riigid iseseisva uuringuga. TKU lähtub endiselt ühisuuringu metoodikast ja kokkulepetest, et säilitada võrreldavus varasemate uuringute tulemustega, kuid mõnevõrra muudetud küsimustikuga. TKU peamised uuritavad valdkonnad on toitumine, suitsetamine, alkoholi tarbimine, kehaline aktiivsus, liikluskäitumine, aga ka terviseseisund koos tervise enesehinnanguga ja arstiabi ning ravimite kasutamine. Alates 2004. aastast teostab uuringut TAI epidemioloogia ja biostatistika osakond, aastal 2014 - Mare Tekkel (vastutav täitja), Tatjana Veideman (andmehaldur). TKU2014 tegemiseks saadi kooskõlastus Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomiteelt (nr. 485, 12.12.2013), Andmekaitse Inspektsioon registreeris meie taotluse (20.01.2014 nr 2.2-7/14/3r). Uuringut rahastati Rahvastiku tervise arengukava 2009¿2020 ning täiendavalt IUT5-1 raames. TKU andmebaasis sisalduvaid andmeid on võimalik taotleda kirjalikult/maili teel uuringu vastutavalt täitjalt (e-posti aadress on kirjas TAI kodulehel).
Vabas vormis taotluses peab olema märgitud, milleks andmeid vajatakse (artikkel, diplomitöö jne), lühiselgitus, milline on planeeritava töö eesmärk ja nimekiri, milliseid andmeid täpselt vajatakse (uuringuaasta(d) ja küsimuste numbrid küsimustikust).