Pealkiri: 

Ravi terviklik käsitlus ja osapoolte koostöö Eesti tervishoiusüsteemis: kokkuvõttev aruanne

Autorid: Kurowski C, Chandra A, Finkel E, Plötz M
Väljaandja/tellija: Eesti Haigekassa, Maailmapank
Märksõnad: tervishoiukorraldus, ravi, Eesti, tervishoiuteenuste kvaliteet
Välja antud: 2015
Tüüp: Uuring/analüüs
Viide: Kurowski C, Chandra A, Finkel E, Plötz M. Ravi terviklik käsitlus ja osapoolte koostöö Eesti tervishoiusüsteemis: kokkuvõttev aruanne. Tallinn: Eesti Haigekassa, Maailmapank, 2015.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EHK2015_ek.pdf592.96 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: See aruanne kirjeldab kokkuvõtlikult Eesti tervishoiuteenuste integreerituse ja seda soodustavate tegurite analüüsi. Laialdaselt tunnustatud definitsiooni puudumisel on tervishoiuteenuste integreeritus määratletud selle uuringu raames kui:
i) tervishoiuteenuste osutamine sobival tasandil ja
ii) ravi koordineerimine ja järjepidevus kõikidel teenuste osutamise tasemetel.
Uuring keskendub krooniliste haiguste ennetuse ja raviga seotud integreerimise kitsaskohtadele, pöörates erilist tähelepanu esmatasandi arstiabi rollile ja toimimisele ning patsientide õiglase kohtlemisega seotud küsimustele. Seetõttu ei anna analüüsi tulemused kõikehõlmavat hinnangut tervishoiuteenuste osutamise tasemete (st esmatasandi arstiabi, statsionaarne aktiivravi jne) kvaliteedile ega tervishoiusüsteemi üldisele toimimisele. Ometi moodustavad need ühe mitmest sisendist, mis võivad olla olulised poliitikamuutuste kujundamiseks tulevikus.
Uuringu tulemused põhinevad Eesti Haigekassa raviarvete andmete analüüsil ning sidusrühmadega tehtud intervjuudel ja fookusrühmade aruteludel, mis olid osa Eesti Haigekassa (EHK) ja Maailmapanga Grupi (MPG) ühise projekti tegevuskavast.
Aruande ülesehitus on järgmine: II osa annab ülevaate Eesti tervishoiusüsteemist, III osa kirjeldab uuringu raamistikku, IV osa annab ülevaate metoodilisest lähenemisest, V osa vaatleb uuringu tulemusi seoses põhiliste väljakutsete ja ka võimalike põhiprobleemide ja -põhjustega ning VI osa lõpetab aruande järeldustega.