Pealkiri: 

Kilpnäärmevähki haigestumus 15-44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980-2009

Autorid: Jaal J, Kase M, Jõgi T, Tammaru M, Ojamaa K, Mägi M
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: vähk, haigestumus, Eesti, noored
Välja antud: 2014
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Jaal J, Kase M, Jõgi T, et al. Kilpnäärmevähki haigestumus 15-44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980-2009. Eesti Arst 2014;93(7):414-17.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Jaal2014_1.pdf85.15 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Kilpnäärmevähk on üks kõige sagedamini esinev endokriinsüsteemi kasvaja, mille esinemissagedus noorte hulgas maailmas kasvab. Töö eesmärk oli hinnata kilpnäärmevähki haigestumust Eesti 15-44aastaste hulgas ajavahemikul 1980-2009. Vaadeldud ajaperioodil Eestis diagnoositud kõikidest kilpnäärmevähi esmasjuhtudest moodustas 15-44aastastel diagnoositud kilpnäärmevähk 21%. Kõikidest Eesti 15-44aastastel isikutel perioodil 2005-2009 diagnoositud pahaloomulistest kasvajatest (soliidtuumoritest, RHK C00-C80) moodustas kilpnäärmevähk naistel 5% ning meestel 3%. Naiste risk haigestuda kilpnäärmevähki oli võrreldes meestega ligikaudu 6 korda suurem. Naiste kilpnäärmevähi haigestumuskordajad varieerusid 30 aasta jooksul vahemikus 1-7 juhuni 100 000 inimaasta kohta ning meestel vahemikus 0-3 juhuni 100 000 inimaasta kohta. Mõlema soo puhul ilmnes ajavahemikul 1980-2009 haigestumuse kasvutrend (p < 0,001), mille põhjused tuleks selgitada edasistes uuringutes.