Pealkiri: 

Rinnavähki haigestumus 15-44aastaste Eesti noorte naiste hulgas ajavahemikul 1980-2009

Autorid: Ojamaa K, Tammaru M, Kase M, Mägi M, Jõgi T, Jaal J
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: rinnanäärmevähk, vähk, noored, Eesti, haigestumus, naised
Välja antud: 2014
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Ojamaa K, Tammaru M, Kase M, et al. Rinnavähki haigestumus 15-44aastaste Eesti noorte naiste hulgas ajavahemikul 1980-2009. Eesti Arst 2014;93(7):391-93.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Ojamaa2014.pdf70.5 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Kõige sagedasemaks naiste pahaloomuliseks kasvajaks maailmas on rinnavähk. Samuti on rinnavähk earühmas 15-44 eluaastat kõige sagedasemaks pahaloomuliseks kasvajaks Eestis. Perioodil 1980-2009 on 15-44aastaste naiste haigestumus rinnavähki olnud stabiilne: 21 juhtu 100 000 inimaasta kohta. Rinnavähi riskitegurid selles vanuserühmas erinevad postmenopausaalses eas naiste riskiteguritest. Kuna 15-44aastaste naiste osakaal kõikidest rinnavähki haigestunutest on siiski väike, ei viida selles vanusegrupis läbi skriininguprogramme. Rinnavähi varajaseks avastamiseks on vajalik suurendada naiste teadlikkust rinnavähist ning teadvustada rindade kontrolli vajadust.