Pealkiri: 

Kopsuvähki haigestumus 15-44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980-2009

Autorid: Jõgi T, Mägi M, Kase M, Tammaru M, Ojamaa K, Jaal J
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: vähk, haigestumus, noored, Eesti
Välja antud: 2014
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Jõgi T, Mägi M, Kase M, et al. Kopsuvähki haigestumus 15-44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980-2009. Eesti Arst 2014;93(7):381-84.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Jõgi2014.pdf1.97 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Kopsuvähk on üks kõige sagedamini esinevatest vähkidest, kusjuures surma põhjusena on kopsuvähk pahaloomulistest kasvajatest esikohal. Maailmas on näidatud noortel esineva kopsuvähi kasvutrendi. Eestis pole noorte täiskasvanute haigestumust pahaloomulistesse kasvajatesse süstemaatiliselt uuritud. Seetõttu oli töö eesmärk hinnata kopsuvähki haigestumust Eesti 15-44aastaste noorte hulgas ajavahemikul 1980-2009. Tuginedes Eesti vähiregistri andmetele, moodustas noortel diagnoositud kopsuvähk kõikidest kopsuvähi esmasjuhtudest 2%. Noortest kopsuvähki haigestunutest moodustasid suurema osa mehed (80%). Noorte naiste haigestumuskordajad on püsinud väiksena (0-2 juhtu 100 000 inimaasta kohta) ning vaadeldud ajaperioodil naiste haigestumuses muutusi ei ole toimunud. Noorte meeste haigestumuskordajate puhul ilmnes märkimisväärne vähenemistrend (7 juhult 1 juhuni 100 000 inimaasta kohta, p < 0,001), viidates tõhusale tubakavastasele poliitikale Eestis.