Pealkiri: 

Maovähki ja kolorektaalvähki haigestumus 15-44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980-2009

Autorid: Saretok M, Mägi M, Kase M, Jõgi T, Tammaru M, Ojamaa K, Jaal J
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: vähk, Eesti, noored, haigestumus, kolorektaalvähk
Välja antud: 2014
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Saretok M, Mägi M, Kase M, et al. Maovähki ja kolorektaalvähki haigestumus 15-44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980-2009. Eesti Arst 2014;93(7):375-79.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Saretok2014.pdf4.62 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Maovähk ja kolorektaalvähk on ühed kõige levinumad ning paraku ka ühed enim surma põhjustavad pahaloomulised kasvajad maailmas. Töö eesmärk oli analüüsida maovähki ja kolorektaalvähki haigestumust Eesti 15-44aastastel noortel. Eesti vähiregistris ajavahemikul 1980-2009 registreeritud kõikidest maovähi esmasjuhtudest moodustas 15-44aastastel diagnoositud maovähk 6% ning kõikidest kolorektaalvähkidest avastati noortel täiskasvanutel 3%. Kõikidest Eesti 15-44aastastel inimestel 2005-2009 diagnoositud soliidtuumoritest moodustasid mõlemad, nii maovähk kui ka kolorektaalvähk naistel 4% ning meestel vastavalt 8%. Maovähki haigestumuse risk meestel võrreldes naistega oli ligikaudu 20% suurem, kolorektaalvähki haigestusid 15-44aastased Eesti mehed ja naised võrdselt. Vaadeldud ajaperioodil ilmnes mõlema soo puhul oluline maovähki haigestumuse vähenemistrend (p < 0,001). Kolorektaalvähki haigestumuses Eesti noortel 30 aasta jooksul muutusi toimunud ei ole.