Pealkiri: 

Eesti terviseuuring. Metodoloogiaülevaade / Estonian Health Interview Survey. Methodological Report

Autorid: Leinsalu M , Grintšak M , Noorkõiv R , Brian S
Väljaandja/tellija: Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut
Märksõnad: terviseuuringud, küsitlusuuringud, metodoloogia, küsimustikud, andmed
Välja antud: 1999
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EksperimentaalseKliinilMedInst1998.doc4.48 MBMicrosoft Word
Alamvaldkonnad:Teooria ja metoodika
Kirjeldus: Raport annab põhjaliku ülevaate Eesti terviseuuringu metodoloogiast: uuringu ettevalmistamine ja kavandamine; küsimustiku ja valimi koostamine; küsitlemise korraldus ja tulemused; küsitlejatöö kvaliteet; kodeerimine, sisestus ja andmepuhastus; küsimusjärgne vastuskadu; definitsioonide võrreldavus eelmiste riigiuuringutega; andmefail; lisad.
1996. aasta uuringu keskseks ülesandeks sai Eesti rahvastiku tervisepotentsiaali hindamine, seostades tervisekadu, selle tekkimist ja tagajärgi, peamiste elusündmuste ja elamisviisiga. Eesmärgiks on rahvastiku tasandil toimuvate protsesside väljaselgitamine läbi tervisenäitajate. Antud uuringu läbi saadavat informatsiooni saab hiljem kasutada epidemioloogiliste eriuuringute planeerimiseks. Terviseuuring on kantud Statistikaameti riiklike vaatluste nimekirja.