Pealkiri: 

Eesti surmaandmestiku kvaliteedianalüüs: Statistikaameti surmaregister

Autorid: Rahu M, Rahu K, Baburin A
Väljaandja/tellija: Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus
Märksõnad: registrid, surmapõhjused, hinnangud, terviseuuringud, tervisepoliitika, andmed, andmebaasid, andmekaitse
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn: Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Eesti_surmaandmestiku_kvaliteedianalyys2005.pdf12.08 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Teooria ja metoodika
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Sotsiaalministeeriumi tellimusel valminud töös käsitletakse iga arenenud riigi olulisemate inforessursside hulka kuuluva surmaregistri olemust ja tähtsust. Iseloomustatakse Põhjamaade, USA ja Austraalia surmaregistreid ning osutatakse nende laialdasele kasutamisele rahvastiku tervise uurimisel ja tervisepoliitika kujundamisel; iseäranis ulatuslikku kasutamist leiavad surmaregistrid Põhjamaades, seda peaasjalikult epidemioloogilistes uuringutes linkimisel muude andmekogudega, sh rahvaloenduste andmestiku ja haigusregistritega. Kirjeldatakse Eesti Statistikaametis asuva Eesti surmaregistri kujunemislugu alates 1990. aastast ja loetletakse teadustöid, milles rahvastikurühmade tervise uurimisel tugineti surmaregistrile. Analüüsitakse Eesti surmaregistri andmekoosseisu (1983-2002) ja kvaliteeti. Arvukates sagedustabelites näidatakse, mis andmeid on aja jooksul kogutud ja milline on nende kvaliteet. Tehakse mitmeid ettepanekuid, mis peaksid aitama neid, kellel seisab ees olemasoleva registri ümberkujundamine "surma põhjuste riiklikuks registriks". Töö lisas on esitatud ühtlasi tabel tunnuste jaotuse kohta 16 riigi surmatõenditel ning 18 riigi surmatunnistuste näidised.