Pealkiri: 

Riskirühmade gripivastase vaktsineerimise kulutõhusus: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH12

Autorid: Võrno T, Maimets M, Lutsar K, Reile R, Stimmer K, Reim M, Kiivet R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: gripp, vaktsineerimine, vaktsiinid, riskirühmad, kulutõhusus, tervisetehnoloogiate hindamine
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: TTH_raport
Viide: Võrno T, Maimets M, Lutsar K, et al. Riskirühmade gripivastase vaktsineerimise kulutõhusus. Tartu: Tartu Ülikooli tervishoiu instituut; 2014.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH12_Gripivaktsiin.pdf1.7 MBAdobe PDF
TTH12_Seasonal_Flu_Vaccination_summary.pdf152.58 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Kirjeldus: Käesoleva analüüsi eesmärgiks on hinnata gripivastase vaktsineerimise mõju rahva tervisele ja sellega seotud tervishoiukulusid ning gripitüsistuste ravi ja gripivastase vaktsineerimise kulutõhusust ja maksumust Eestis.
Analüüsi ülesehituse ja probleemipüstituse aluseks on raporti lähteülesanne (vt Lisa 1). Esmase teaduskirjanduse ülevaate põhjal selgus, et gripivastase vaktsineerimise efektiivsus ja kulutõhusus ei ole piisavalt tõendatud kroonilisi hingamisteede haigusi ja südamepuudulikkusega või immuunpuudulikkusega kulgevaid haigusi põdevate isikute puhul.
Uurimisküsimuste operatsionaliseerimiseks tuli kitsendada lähteülesande sihtrühmade määratlusi. Käesolev raport lähtub rahvastikupõhisest sihtrühma käsitlusest, defineerides gripitüsistuste riskirühmadena: a) kuni 2-aastased väikelapsed ning b) 65-aastased ja vanemad täiskasvanud. Kasutatud määratlus on kooskõlas teaduskirjandusega (vt ptk 3.4 ja ptk 4.3).
Eesmärgist lähtuvalt on püstitatud järgmised uurimisküsimused:
1. Kui suur on gripist tingitud haiguskoormus, sh gripi raskete tüsistuste esinemine erinevates riskirühmades, ja suremus gripi tüsistustesse?
2. Milline on tõendusmaterjal gripivaktsiinide kliinilise efektiivsuse ja ohutuse kohta?
3. Milline on tõendusmaterjal riskirühmade gripivastase vaktsineerimise kulutõhususe kohta võrreldes mittevaktsineerimisega?
4. Milline on riskirühmade gripivastase vaktsineerimise kulutõhusus Eestis?
5. Millised on gripitüsistuste ravi ja gripivastase vaktsineerimise kulud?