Pealkiri: 

Vaimse tervise interventsioonide majanduslik kulutõhususe hindamine

Autorid: Reinap M , Lai T , Janno S , Tamme T , Tamm M
Väljaandja/tellija: MTÜ Tervishoiuselts, Sotsiaalministeerium, WHO
Märksõnad: skisofreenia, depressioon, alkoholism, ennetamine, vaimne tervis, interventsioonid, kulud, ravi, farmakoteraapia, psühhoteraapia, juhtumitöö, tervishoid, haiguskoormus
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Reinap2005.pdf864.78 kBAdobe PDF
Reinap2005_inglisk.pdf983.93 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Käesolev uurimus on koostatud eesmärgiga anda majanduslik hinnang mõningatele rahvastiku vaimset tervist mõjutavatele sekkumistele. Kasutatava haiguskoormuse kontseptsiooni alusel väljendatakse sekkumise mõju rahvastikus päästetud eluaastates, mille algse kaotuse põhjuseks oli kas haigusest tingitud enneaegne surm või elukvaliteedi langus.
Vaimse tervise valdkond on valitud selle olulise ja üha suureneva rolli tõttu kogu maailmas. Psühhiaatriliste haiguste, psüühikahäirete ja nendega seotud seisundite (sh sõltuvusainete kasutamisest tulenevad psüühikahäired) osa maailma summaarses haiguskoormuse ehk tervisekaotuse põhjustajana oli 2001. aastal 12% ning Euroopa Liidus koguni 25%.
Analüüs on läbi viidud skisofreenia, depressiooni ja alkoholi liigtarvitamise näidetel.