Pealkiri: 

Naiste teadlikkus emakakaelavähki ennetavatest meetmetest Eestis 2011. aastal

Autorid: Anderson E, Toompere K, Reile R, Uusküla A
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: ennetamine, vähk, naised
Välja antud: 2013
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Andreson E, Toompere K, Reile R, et al. Naiste teadlikkus emakakaelavähki ennetavatest meetmetest Eestis 2011. aastal. Eesti Arst 2013;(92)4:195-203.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Andreson2013.pdf32 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Üle poolte (68,2%) naistest olid teadlikud emakakaelavähi sõeluuringust ja 56,4% inimese papilloomiviiruse nakkust ennetavast vaktsiinist. Mõlemast ennetavast meetmest oli teadlik 42,2% uuritavatest. Šanss olla teadlik emakakaelavähki ennetavatest meetmetest oli statistiliselt oluliselt suurem eestlastel (sõeluuringu puhul kohandatud šansisuhe AOR = 2,13; 95% usaldusvahemik (uv) 1,59-2,86; vaktsiini puhul AOR = 2,44; 95% uv 1,75-3,33) ja nendel naistel, kes on kasutanud reproduktiivtervisega seotud tervishoiuteenuseid seoses rasedusega (sõeluuring: AOR=1,52; 95% uv 1,02-2,27), onkotsütoloogilise uuringu teostamisega (sõeluuring: AOR = 1,45; 95% uv 1,11-1,92) ja Pap-testi kõrvalekallete esinemisega (vaktsiin: AOR=2,62; 95% uv 1,70-4,04). Samuti oli teadlikkus suurem vanemate (sõeluuringu puhul: < 29 eluaasta vs. > 40 eluaasta; AOR = 1,49; 95% uv 1,02-2,22) ja kõrgema sissetulekuga (vaktsiini puhul: I-II kvintiil vs. III-V kvintiil; AOR = 1,46; 95% uv 1,07-1,98) vastajate hulgas. Positiivselt oli seotud ennetusmeetmest teadlik olemine ja selle enesele vajalikuks pidamine (sõeluuring: AOR = 2,08; 95% uv 1,04-4,16; vaktsiin: AOR = 2,77; 95% uv 1,96-3,85). Märkimisväärne erinevus ilmnes kahe ennetusmeetme enesele vajalikuks hindamisel, kus 80,5% uurituist hindas enesele vajalikuks sõeluuringut ning vaid 23,7% vaktsiini.