Pealkiri: 

Rinnavähihaigestumus ja -suremus: trendid Eestis ning võrdlus valitud Euroopa riikidega

Autorid: Reedik L
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: vähk, haigestumus, suremus
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Reedik2014.pdf669.06 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Kirjeldus: Alates 2000. aastast on Eesti rinnavähi haigestumuse ja suremuse vastastikune sõltuvus muutunud negatiivseks ehk haigestumuse kasvades suremus langeb, mida võib tõlgendada kui vähitõrje tulemuslikkust. Selline trend on iseloomulik Põhja- ja Lääne-Euroopa riikidele, kus on pikaajaline sõeluuringute traditsioon ning hästi rahastatud tervishoiusüsteem.
Vanusegruppides 15-49 ja 50-59 on statistiliselt olulised muutused haigestumuses toimunud vastavalt aastatel 1998 ja 2004. Suremuse oluline langustrend algas mõlemas vanuserühmas aastal 2000. Suremuse langust saab seostada mõlemas vanusegrupis paranenud ravivõimaluste, naiste teadlikkuse tõusu ja ka tervishoiureformide mõjuga. Vanusegrupis 50-59 saab nimetatud teguritele lisaks olla suremuse languse põhjuseks 2002. aastal alanud riiklik organiseeritud rinnavähi sõeluuring. Vanusegruppides 60-69 ja 70+ statistiliselt olulisi muutusi ei esinenud.
Käesolevas töös leiti, et rinnavähi trendide osas on naaberriigid omavahel üldiselt sarnased, erinevused on põhiliselt regioonidevahelised. Nii on Eesti trendid sarnased teiste Baltimaade ning enamike valitud Ida-Euroopa riikidega.