Pealkiri: 

Tervise infosüsteemi andmekvaliteedi kirjeldus ambulatoorsete epikriiside näitel

Autorid: Eessaar K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: terviseandmed, infosüsteemid, andmekvaliteet, digitaalne terviselugu
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Eessaar2014.pdf270.23 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Eesti riigi keskne tervise infosüsteem (edaspidi TIS) on andmekogu, mis koondab kokku Eesti kodanike terviseandmed sünnist surmani. TIS-i peamiseks eesmärgiks on hajusalt paiknevate andmete kättesaamise võimaldamine ning nende andmete kasutamine eelkõige patsiendi ravimiseks.
Käeolevas magistritöös kirjeldati TIS-i andmekvaliteeti ambulatoorsete epikriiside näitel. Töö alaeesmärkideks oli analüüsida ambulatoorsete epikriiside näitel TIS-i: 1) andmete kvaliteeti, 2) ajakohasust (dokumentide esitamise õigeaegsust) ning 3) vastuvõetavust.
Töö põhines perioodil 01.01.-31.03.2012. a TIS ambulatoorsete epikriiside valitud andmeväljade analüüsil. Analüüsi teostamiseks kasutati Eesti E-tervise Sihtasutuselt (väljavõte ambulatoorsetest epikriisidest) ning tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist (tervishoiuasutuste ning perearstiabiasutuste andmed omaniku liigi ja maakonna järgi) saadud andmeid.
Töö autor arvab üldistavalt, et TIS andmestikus on osaliselt tegemist vigadega, mida on võimalik vähendada andmevigade ennetamisega, andmestiku süsteemse analüüsimisega vigade tuvastamiseks ning tuvastatud vigade parandamisega. Ka loogiliste andmekontrollidega. Süsteemi õigeaegsuse ja vastuvõetavuse tagamiseks on tarvis tuvastada probleemkohad ning leida sobivaid lahendusi, mis tagaks süsteemi eesmärgi täitmiseks kasutajad ning nende poolt vajalike andmete õigeaegse esitamise.