Pealkiri: 

Haigestumisega seotud ajutine töövõimetus tegevusalade lõikes

Autorid: Pärg L
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: haigestumus, töövõimetus, haiguspuhkus
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Pärg2014.pdf835.34 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Ajutise töövõimetuse peamiseks põhjuseks Eestis on töötaja haiguse või vigastuse tõttu töökohustuste täitmisest ajutine eemale jäämine. Ajutise töövõimetusega kaasnevad majanduslikud kahjud nii riigile, tööandjale kui töötajale. Seetõttu on oluline analüüsida tegureid, mis võivad mõjutada töölt puudutud haiguspäevade arvu.
Uuringu eesmärk on kirjeldada ajutise töövõimetuse esinemist töötamise tegevusalade järgi ning analüüsida, milline on valitud sotsiaaldemograafiliste tunnuste (sugu, vanus, elukoht, sissetulek) mõju haiguspäevade kasutamisele.
Tegemist on kvantitatiivsete andmete analüüsil põhineva kirjeldava uuringuga. Uuringus kasutati Eesti Haigekassa ravikindlustuse andmekogu haiguslehtede ja raviarvete andmeid.
Uuringust järeldus, et ajutise töövõimetuse haiguspäevade kasutamine on seotud sooga, vanusega, sissetulekuga, elukohaga (regioon), tegevusalaga, ametigrupiga ja haiguspõhjusega.