Pealkiri: 

Kehakultuuriteaduskonna lõpetanute suremus Eestis 1983-2010

Autorid: Mooses K, Unt E, Rahu K
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: füüsiline aktiivsus, suremus, mehed, naised
Välja antud: 2013
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Mooses K, Unt E, Rahu K. Kehakultuuriteaduskonna lõpetanute suremus Eestis 1983-2010. Eesti Arst 2013;92(8):444-51
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Kehakultuuriteaduskonna lõpetanud meestel registreeriti 305 ja naistel 132
surmajuhtu. Nii meeste kui ka naiste üldsuremus oli madalam vastavalt kogu mees- või naisrahvastiku suremusest (SMR = 0,42; 95% uv 0,37-0,46 meestel ja SMR = 0,55; 95% uv 0,45-0,64 naistel). Meestel ja naistel ilmnes madalam surmarisk vereringeelundite haiguste ja välispõhjuste korral. Lisaks täheldati meestel madalamat surmariski hingamiselundite haiguste ja pahaloomuliste kasvajate puhul ning madalamat valitud alkoholisõltuvatest põhjustest tingitud surmariski. Ühegi vaadeldud surmapõhjuse osas ei esinenud uuritutel kõrgemat suremust võrreldes kogurahvastikuga.