Pealkiri: 

Üksikrasedusest sündinud IVF-lapsed Eestis: võimalikud tervisemõjurid, perinataalsurmarisk ja emade sotsiaal-demograafiline taust

Autorid: Allvee K, Karro H, Rahu K
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: rasedus, viljatusravi, surmapõhjused, perinataalne suremus, tervisemõjurid
Välja antud: 2014
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Rahu K, Allvee K, Karro H. Üksikrasedusest sündinud IVF-lapsed Eestis: võimalikud tervisemõjurid, perinataalsurmarisk ja emade sotsiaal-demograafiline taust. Eesti Arst 2014;93(3):133-41.
Alamvaldkonnad:Reproduktiivtervis
Kirjeldus: IVF-laste emad olid suurema tõenäosusega 35aastased või vanemad (kohandatud OR = 6,54; 95% uv 5,52-7,73), registreeritud abielus, kesk- või keskeriharidusega, eesti rahvusest. IVF-laste kohordis oli suurem šanss sündida keisrilõike teel (kohandatud OR = 2,03; 95% uv 1,74-2,37), esines enam enneaegsust (kohandatud OR = 1,50; 95% uv 1,14-1,99), sügavat enneaegsust (kohandatud OR = 2,33; 95% uv 1,38-3,91) ja väikest sünnikaalu (kohandatud OR = 1,74; 95% uv 1,28-2,37). IVF-laste sünnikaal oli keskmiselt 47 g (95% uv 7-86 g) väiksem võrdluskohordi laste sünnikaalust. Perinataalsurmariski tõusu IVF-laste hulgas ei ilmnenud. Ema vanuse (35-44 vs. 25-34 aastat) efekt perinataalsurmariskile (OR = 2,12; 95% uv 1,36-3,30) oli statistiliselt oluline.