Pealkiri: 

Kolorektaalvähi sõeluuringu kulutõhusus: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH11

Autorid: Männik A, Suuroja T, Juus E, Võrno T, Uusküla A, Reile R, Orav K, Kiivet R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: vähk, kolorektaalvähk, sõeluuringud, tervisetehnoloogiate hindamine
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: TTH_raport
Viide: Männik A, Suuroja T, Juus E, Võrno T, Uusküla A, Reile R, Orav K, Kiivet R-A. Kolorektaalvähi sõeluuringu kulutõhusus. Tartu: Tartu Ülikooli tervishoiu instituut; 2014.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH11_Kolorektaalvahk_soeluuring.pdf1.87 MBAdobe PDF
TTH11_Kolorektaalvahk _lisa_1-4.pdf867.64 kBAdobe PDF
TTH11_CRC_screening_summary.pdf131.63 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Käesoleva raporti eesmärk on hinnata kolorektaalvähi rahvastikupõhise sõeluuringu rakendamise mõju rahvastiku tervisele ja sellega seotud tervishoiukulusid Eestis. Selleks koostatakse teaduskirjanduse ülevaade sõeluuringu programmide efektiivsusest ja sõeluuringus kasutatavate meetodite - peitveretestide gFOBT ja FIT ning kolonoskoopia/sigmoidoskoopia - efektiivsusest ja ohutusest ning kulutõhususest. Sõeluuringu kulutõhusust Eestis modelleeritakse avaldatud kulutõhususe uuringute ning Eesti tegelikust ravipraktikast lähtuvate sisendandmete põhjal. Lisaks analüüsitakse sõeluuringu korraldamisega kaasnevaid kulusid.
Sõeluuringu kulutõhususe hindamiseks Eestis koostati Markovi mudel, mille sisenditena kasutati andmeid teaduskirjandusest, Vähiregistri andmeid kolorektaalvähi esinemise kohta ja vähi eri staadiumidega patsientide ravikulusid Eestis. Mudeli baasstsenaariumis jälgitakse 60-aastaste kohorti 10 aasta jooksul. Kolorektaalvähi sõeluuringu kulutõhusust hinnatakse ärahoitud haigusjuhtude ja surmade, võidetud kvaliteetsete eluaastate (QALY) ja täiendkulu tõhususe määra (ICER) kaudu.
Kolorektaalvähi sõeluuringu kulutõhusus: lisa 1-4 sisaldab
lähteülesanne,
kulutõhususe uuringute ülevaade,
tervishoiuteenuste loetelu teenusekoodid ja teenused sisendites,
Markovi mudelis kasutatud sisendid.