Pealkiri: 

6. klasside õpilaste teadmised tervislikust toitumisest

Autorid: Jorro J
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Haridusteaduste instituut
Märksõnad: toitumine, tervisekäitumine, õpilased, koolid, tervisedendus
Välja antud: 2013
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Jorro2013.pdf470.97 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Toitumine
Kirjeldus: Magistritöö eesmärgiks oli anda ülevaade tervisliku toitumise alustest ja nende õpetamise võimalustest koolis. Lisaks sooviti välja selgitada, missugused on 6. klasside poiste ja tüdrukute, tava- ja tervistedendavate koolide ning normaal- ja ülekaaluliste õpilaste teadmised ja arusaamad tervislikust toitumisest. Uurimuse andmed koguti projekti "TerVEKool" raames. Uuringus osales nelja maakonna 6. klassidest 365 õpilast, kellest 177 olid poisid ja 188 tüdrukud. Uurimuse läbiviimiseks kasutati ankeetküsitlust, kust kasutati antud magistritööks vajalikke taustandmeid ning toitumisalaseid teadmisi hindavaid küsimusi. Selgus, et tüdrukute teadmised on tervislikust toitumisest veidi paremad kui poistel. Samuti selgus, et tava- ja tervistedendavate koolide ning normaal- ja ülekaaluliste õpilaste teadmised omavahel ei erine. Ilmnes, et tervistedendavad koolid ei ole eesmärki täitnud ning nende õpilaste teadmised ei ole paremad kui tavakoolide õpilastel. Kokkuvõttes on õpilaste teadmised tervislikust toitumisest siiski üsna kesised.