Pealkiri: 

6. klassi õpilaste tubakatoodete tarvitamine ja kooli meetmed tarvitamise ennetamiseks ja vähendamiseks

Autorid: Haak D
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Haridusteaduste instituut
Märksõnad: suitsetamine, õpilased, koolid
Välja antud: 2013
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Haak2013.pdf447.38 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Tubakatoodete regulaarne tarvitamine on maailmas tõsine probleem, kuna seostub paljude raskete haigustega. Tubaka tarvitamise harjumus kujuneb sageli välja juba noorukieas ning varasem tubakatoodete proovimine suurendab lapse võimalust saada regulaarseks suitsetajaks. Antud lõputöös antakse ülevaade Eesti nelja maakonna 6. klasside õpilaste tubaka tarvitamise hetkeolukorrast ning uuritakse tubaka tarvitamise meetmete kasutamist koolis ja nende meetmete seost õpilaste endi tubakatoodete proovimise ja tarvitamisega. Lõputöös kasutatava küsimustiku täitsid 1033 õpilast vanuses 11-14 eluaastat. Tubakatooteid oli proovinud neist 34% ja tarvitas 4% õpilastest. Tubakatoodete tarvitamise ning mõnede kooli tubaka tarvitamise meetmete nimetamise vahel (vestlus klassijuhatajaga ning selgitamine direktorile) leiti olulisi seoseid. Mitmete meetmete nimetamine erines oluliselt ka demograafiliste gruppide lõikes. Kirjandusele ja tulemustele tuginedes antakse soovitusi koolidele tubakatarvitamise vastaste meetmete tõhustamiseks ja ennetustöö planeerimiseks.