Pealkiri: 

Drinking Culture Among Young Estonian Adults: Perceptions of the "Limit" and Mechanisms to Stay "Within-limits"

Autorid: Kobin M
Väljaandja/tellija: Tallinna Ülikool
Märksõnad: alkoholitarbimine, grupikäitumine
Välja antud: 2013
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Doktoritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kobin2013.pdf2.88 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Käesoleva doktoritöö keskseks eesmärgiks oli analüüsida seda, kuidas tajutakse piire sotsiaalselt aktsepteeritud ja mitteaktsepteeritud alkoholitarbimise korral, milliseid strateegiad kasutatakse enese alkoholitarbimispraktikate õigustamiseks ja haldamiseks nõnda, et jääda aktsepteeritud piiridesse ("within-limits", MacAndrew& Edgerton 1969) ning vältida alkoholitarbimisega seotud kahjusid noorte täiskasvanute seas Eestis. Töös otsiti vastuseid järgmistele küsimustele: milliseid joomispraktikaid peetakse sotsiaalselt aktsepteerituks noorte täiskasvanute seas; milliseid soolistatud identiteete võib noorte alkoholikultuuris leida seoses alkoholitarbimisega ja kuidas soolistatud joomiskäitumist reguleeritakse; kuidas noored täiskasvanud haldavad joomisega seotud situatsioone ning kahjusid. Sotsiaalkonstruktivistliku põhistatud teooria põhimõtetele (Charmaz 2006) tuginedes viidi läbi individuaal- ja fookusgrupiintervjuud noorte täiskasvanutega vanuses 18-36; täiendava meetodina kasutati osalusvaatlust.