Pealkiri: 

Illegaalse alkoholi tarbimine ja kaubandus Eestis 2013 (elanike hinnangute alusel)

Autorid: Orro E
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: alkoholipoliitika, alkoholitarbimine, hoiakud, hinnangud, majandus
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Konjunktuuriinstituut2014_alkohol.pdf287.5 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Eestis on alkoholi salakaubandus märkimisväärselt levinud ja see mõjutab negatiivselt nii inimeste tervist kui ka riigi majandust. Kui legaalsegi alkoholi tarbimine osutub tervist koormavaks, siis sageli kontrollimatutest allikatest pärit illegaalsete alkohoolsete jookide ohutust tervisele ei garanteeri keegi. Lisaks tervist kahju stavatele faktoritele mõjutab alkoholi salakaubandus negatiivselt ka riigi majandust, sest illegaalse alkoholi laia leviku tõttu jääb aastas laekumata miljoneid eurosid maksutulusid.
Ehkki illegaalne alkohol ei ole nii hõlpsasti kätte saadav kui legaalne alkohol, on tema eeliseks madalam hind. Et alkoholi jaehinnast moodustab aktsiis suure osa ning seda tõstetakse igal aastal, on legaalse alkoholi hinnakasv juba ette määratud. Salaalkoholi müügi pealt aga makse ei tasuta ja nii võib salaalkoholi hinda hoida alati legaalsest alkoholist madalamal. Odavamast valikuvõimalusest tingituna satub seetõttu teatud osa alkoholitarbijaid valiku ette, kas soetada madalama hinnaga ebaseaduslikku alkoholi või natuke kallimat legaalset alkoholi. Käesolev uuring annab ülevaate illegaalsest alkoholikaubandusest Eestis, selle levikust, kättesaadavusest, hindadest jne.
Illegaalse alkoholituru uuringuid on Eesti Konjunktuuriinstituut Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbi viinud alates 1998. aastast. Antud uuring põhineb täiskasvanud elanikkonna hulgas 2013. aasta detsembris läbi viidud küsitluse tulemustel. Nimetatud küsitluses uuriti elanike hinnanguid alkoholi salaturu kohta üldiselt, aga ka inimeste endi kokkupuuteid ja kogemusi salaalkoholiga. Illegaalse alkoholi all on käesolevas töös silmas peetud sellist alkoholi, mille ostmisel ja tarbimisel oldi teadlik, et seda on müüdud seadusevastaselt ning toote pealt on jäetud riigimaksud tasumata. Lisaks küsitlustulemustele on töös kasutatud ka Rahandusministeeriumi, Statistikaameti, Eurostati ja alkoholitootjate andmeid. Eelmainitud hinnangutele ja andmetele tuginedes on välja arvestatud illegaalse alkoholi osatähtsus kange alkoholi (viina) kaubandusest, samuti riigile tekitatud maksukaotused.
Uuringu keskmes on illegaalse alkoholituru olukord 2013. aastal, kuid võrdlusena esitatakse tarbijate käitumise muutusi 2003. aastast alates. Kirjalikule küsitlusele vastas kokku 1184 EKI tarbijapaneeli koosseisu kuuluvat Eesti elanikku vanuses 18-74 aastat. Representatiivsuse tagamiseks on tulemused vanuse, soo, rahvuse ja regiooni järgi kaalutud. Küsitlustulemuste üldjaotused on toodud lisas 1 ning sotsiaal-demograafiliste gruppide lõikes valikuliselt lisas 2. Küsitletud kogumi iseloomustus on esitatud lisas 3.