Pealkiri: 

Vähipatsientide elukvaliteet ja seda mõjutavad tegurid Eestis

Autorid: Paat-Ahi G, Sikkut R, Veldre V
Märksõnad: elukvaliteet, vähk, hinnangud
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Paat-Ahi G, Sikkut R, Veldre V. Vähipatsientide elukvaliteet ja seda mõjutavad tegurid Eestis. Eesti Arst 2014; 93(1):15-22.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Paat-Ahi2014.pdf2.12 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Eestis diagnoositakse igal aastal umbes 7000 uut vähijuhtu ning hinnanguliselt elab Eestis kokku 40 000 vähidiagnoosi saanud inimest. Vähidiagnoos mõjutab tugevalt nii inimese elu üldiselt kui ka tema hinnanguid elukvaliteedile.
Vähipatsientide küsitluse tulemuste põhjal mõjutas vähihaigete hinnanguid elukvaliteedile kõige enam füüsiline tervis ja uuritavate hinnangud olid füüsilisele tervisele kehvemad kui teistele elukvaliteeti mõjutavatele teguritele. Kõige paremad olid hinnangud sotsiaalsetele suhetele. Vähihaigete hinnanguid elukvaliteedile mõjutavad ka isiklikud uskumused ning sotsiaal-majanduslikud näitajad nagu haridustase ja tööturustaatus.