Pealkiri: 

Välisriikide : Inglismaa, Hollandi, Soome, Rootsi, Taani, Läti, Leedu, Ungari, Sloveenia ja Prantsusmaa elanikkonna hambaravi ja hambahaiguste ennetuse rahastamise ülevaade ning rahastamisel kasutatavate põhimõtete analüüs

Autorid: Lees K, Humal K, Espenberg K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. RAKE, sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus, Eesti Haigekassa
Märksõnad: hambaravi, hambaravihüvitis, hambakliinikud
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Haigekassa2014.pdf5.15 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Kirjeldus: Uuringus antakse ülevaade kümne Euroopa Liidu liikmesriigi elanikkonna hambaravi ja hambahaiguste ennetuse rahastamise süsteemist. Vaatluse all on järgmised riigid: Läti, Leedu, Ungari, Sloveenia, Holland, Prantsusmaa, Suurbritannia (Inglismaa), Taani, Rootsi ja Soome.
Iga riigi puhul kirjeldatakse lühidalt riigi tervishoiusüsteemi ning antakse seejärel ülevaade hambaraviteenuste pakkumisest ja hüvitistest täiskasvanutele ja lastele. Nende riikide puhul, kus avalikest andmetest oli info kättesaadav, on ära toodud ortodontilise ravi ning erakorralise hambaravi osutamise põhimõtted. Informatsiooni kogumiseks kasutati peamiselt avalikult kättesaadavaid ingliskeelseid materjale, täiendava informatsiooni saamiseks pöörduti riikide hambaravi valdkonna spetsialistide poole.
Lisaks iga riigi hambaravisüsteemi ülevaatele esitatakse esimeses peatükis kõikide riikide võrdlus , kuhu on koondatud kõige olulisemad märksõnad.