Pealkiri: 

Eesti elanikkonna keskkonnateadlikkus : Eesti elanike uuring

Väljaandja/tellija: Keskkonnaministeerium, Keskkonnainvesteeringute keskus, Turu-uuringute AS
Märksõnad: energiamärgistus, toidukaupade märgistus, keskkonnaharidus, keskkonnauuringud, keskkonnasõbralikkus
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Keskkonnaministeerium2014.pdf1.38 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Keskkonnavaldkonnad, mille olukorda heade hinnangute summa ja skaala keskmise järgi peeti Eestis elanikkonnas kõige paremaks, olid loodusrajad ja loodusega omalkäel tutvumise võimalused (hinnang 4-pallisel skaalal 3,33), puhta joogivee kättesaadavus (3,16), õhu puhtus (3,01) ning korraldatud jäätmevedu (2,99). Kõige madalama hinnangu pälvis mere puhtus (2,50). Kõige vastukäivamateks kujunesid arvamused metsade kohta ja prügi kogumise kohta liikide järgi, mida osa elanikkonnast pidas väga heaks (vastavalt 11% ja 14%) ning suhteliselt paljud (6%) väga halvaks.
Valdkonnad, millele tuleks vastajate arvates senisest enam tähelepanu pöörata, olid eelkõige mere puhtus (mainis 25% vastajatest), metsad (24%) ja loodusressursside säästlik kasutamine (21%).