Pealkiri: 

Eesti elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium, TNS Emor
Märksõnad: inimkaubandus, vägivald, füüsiline vägivald, vaimne vägivald, perevägivald, ennetamine, hoiakud
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
soopõhine_vägivald2014.pdf1.96 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud ja AS Emori poolt läbi viidud uuringu eesmärgiks oli kaardistada Eesti elanike hoiakuid ning teadlikkust pere- ja soopõhise vägivalla ning inimkaubanduse valdkondades. Uuring viidi läbi Norra finantsmehhanismi 2009-2014 vahenditest. Finantsmehhanismi kaudu rahastatud ja Sotsiaalministeeriumi koordineeritud programmi "Kodune ja sooline vägivald" peamiseks eesmärgiks on soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse vähendamine ning tõkestamine Eestis. Programm panustab ka Vabariigi Valitsuse "Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014" eesmärkide täitmisesse seotuna perevägivalla ja inimkaubanduse ennetamise ja tõkestamisega