Pealkiri: 

Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014 : 2013. aasta täitmise aruanne

Väljaandja/tellija: Justiitsministeerium
Märksõnad: vägivald, füüsiline vägivald, vaimne vägivald, väärkohtlemine, inimkaubandus, ennetamine, tervishoiuasutused, riskikäitumine, kuritegevus
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Justiitsministeerium2014.pdf1.39 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Vabariigi Valitsus kiitis "Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014" (edaspidi arengukava) heaks 01.04.2010. aasta korraldusega nr 117. Arengukava täitmist koordineerib justiitsministeerium, ent elluviimisel osalevad lisaks mitmed teised ametkonnad, kohalikud omavalitsused, MTÜd. Arengukava koosneb neljast eesmärgist ja käsitleb alaealiste vastu ja poolt toimepandud vägivalda, perevägivalda ja inimkaubandust.
Käesolev aruanne annab ülevaate arengukava täitmisest selle kolmandal rakendusaastal. Täpsemalt on tutvustatud tegevusi, mille lõpptähtaeg oli 2013. aastal; hilisema tähtajaga tegevustest on kirjeldatud neid, mille ettevalmistustega varem alustati.