Pealkiri: 

Inimese papilloomiviirusinfektsiooniga seotud pahaloomulised kasvajad Eestis. HPV-vaktsiini potentsiaal vähiennetustöös.

Autorid: Orumaa M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: inimese papiloomiviirus, vähk, vaktsineerimine, vaktsiinid, ennetamine
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Orumaa2014.pdf1.11 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Inimese papilloomiviiruse (ingl human papillomavirus) vastase vaktsiini väljaarendamine on olnud märkimisväärse tähtsusega ja vähiennetustöö on tänu HPV-vaktsiini kasutuselevõtuga oluliselt tõhustunud. Kuigi Eestis ei ole HPV-vaktsiini veel laialt kasutusele võetud, on maailmas immuniseeritud miljoneid naisi ja selle aja jooksul pole tõsiseid kõrvalnähtusi registreeritud.
Selles kvantitatiivses läbilõikeuuringus ühildati kirjanduses avaldatud HPV nakkuse etioloogiline osakaal erinevates vähipaikmetes nende vähkide esmashaigestumusmääraga Eestis ja hinnati viiruse genotüüpide 16 ja 18 vastu immuniseerimise potentsiaalset mõju vähiennetustööle Eestis.
Kirjanduses avaldatud artiklite põhjal koostati kokkuvõtlikud tabelid emakakaela-, häbeme-, tupe-, tonsilli-, keelepõhja-, suuneelu-, anaalpiirkonna- ja peenisevähkide ja HPV infektsiooni vaheliste põhjuslikke seoste kohta. Kasutades Eesti Vähiregistri andmeid, tehti ülevaade eelpoolnimetatud HPV poolt põhjustatud vähkide leviku kohta Eesti rahvastikus. Vähkidesse esmashaigestumise hindamiseks moodustati valim üheteistkümne aasta ehk 1998-2008 vähijuhtudest. Üldkogumisse valiti 1998-2008 aasta Eesti rahvastik. Andmed saadi Statistikaameti aruannetest.
Kokku oli sellel ajaperioodil 2841 haigestumisejuhtu, 2397 naist ja 444 meest. Keskmine haigestunute vanus oli 58,3 aastat. 84,2% juhtudest oli tegemist lameepiteelrakulise vähiga. Kõige kõrgem haigestumuskordaja oli emakakaelavähil 22,7/105, sellesse haigestuvad kõige sagedamini 45-49 aastased naised. Teiste HPV-ga seotud vähkide haigestumus oli tunduvalt väiksem. HPV 16 ja 18 tüüpide seos erinevate vähipaikmetel varieerus 19% ja 82% vahel. Iga-aastaselt vastab see 100 kuni 165 uuele diagnoositud vähijuhule Eestis.
HPV tüüpide 16 ja 18 vastane vaktsiin vähendaks oluliselt vähki haigestumist Eestis, ning tuleks kaaluda vaktsiini riikliku immuniseerimisprogrammi lisamist või vähemalt soodusravimite nimekirja arvamist.