Pealkiri: 

Liikluskasvatuse korraldus koolides. 2012

Väljaandja/tellija: Maanteeamet, Turu-uuringute AS
Märksõnad: liikluskasvatus, liiklusohutus, ennetamine, õpilased
Välja antud: 2013
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Liikluskasvatus_koolid2013.pdf899.75 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: Koolis läbiviidava liikluskasvatuse konkreetsemaid väljendusi on selle sidumine kogu õppekava läbiva teemaga "Tervis ja ohutus". Liikluskasvatus läbiva teema osana leiab koolides väljendust enamasti mitmes dokumendis, kõige sagedamini (90% koolidest) kooli õppekavas, enamuses koolidest (ka) aasta üldtööplaanis (69%), lisaks arengukava, õpetajate tööplaanid jms. Vaid 4% koolidest vastati, et teema ei ole dokumentides eraldi välja toodud.