Pealkiri: 

Haapsalu linna, Uuemõisa ja Paralepa aleviku kergliikluse ohutuse analüüs

Väljaandja/tellija: Tallinna Ülikool. Haapsalu kolledž
Märksõnad: liiklusohutus, keskkond, liiklus, jalakäijad
Välja antud: 2013
Avaldamise koht: Haapsalu
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TLÜ_HaapsaluKolledz2013.pdf9.12 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: II etapis käsitletakse ühissõidukipeatuste ja ülekäiguradade rajamise põhilisi nõudeid liiklusohutuse tagamiseks. Kirjeldatakse töös kasutatavaid mõisteid, tuuakse välja ülekäiguradade rajamisele ja ühissõidukipeatuste ehitamisele kehtestatud nõuded. Aruandes on toodud riskihinnangud ühissõidukipeatuste ja ülekäiguradade ohutuse kohta vastavate mõõdikute abil. Uurimisobjektid jaotatakse ohutuse taseme järgi gruppidesse. Seejärel tuuakse välja kõrge riskiga ühissõidukipeatuste ning väga kõrge riskiga ülekäiguradade puudused ja võimalikud lahendused. Samuti sisaldab II etapi aruanne endas ettepanekuid liikluskeskkonna ohutustamiseks vajalike muudatuste kohta.