Pealkiri: 

Jalakäijahelkuri kasutamine

Väljaandja/tellija: Maanteeamet, TNS Emor
Märksõnad: liiklusohutus, liikluskäitumine, liikluskasvatus, helkurid, hoiakud, hinnangud, jalakäijad
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Jalakäijahelkur_2014.pdf534.47 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: Uuringu eesmärgiks oli teada saada Eesti elanike hoiakud helkuri kasutamise suhtes.
Uuringu põhiteemad olid järgmised:
elanike suhtumine helkuri kandmise vajalikkusesse nii enda kui ka laste puhul;
helkuri kandmine nii täiskasvanute kui ka laste puhul;
helkuri kasutamise kohta läbi viidud reklaamikampaania märkamine.
Helkuri kandmist tajutakse vajalikuna, seda nii täiskasvanute kui ka laste puhul. Täiskasvanutest peab helkurit väga vajalikuks 77%, mis on 4% rohkem kui 2011. aastal. Laste puhul näeb selle vajalikkust tervelt 97% elanikest.
Positiivne hoiak realiseerub ka käitumises. Lapsevanemate sõnul kannab 93% lastest alati helkurit ja see näitaja on kahe aastaga kasvanud 7% võrra. Täiskasvanutest kannab alati helkurit pea seitse inimest kümnest ning see näitaja ei ole 2011. aastaga võrreldes muutunud. Mõnevõrra vähenenud (4%) on sagedaste kuid siiski mitte-regulaarsete helkuri kandjate arv (kannab küllalt sageli).