Pealkiri: 

Liikluskäitumise monitooring 2013 : lõpparuanne

Väljaandja/tellija: Maanteeamet, Ramboll Eesti
Märksõnad: liikluskäitumine, liiklusohutus, alkoholitarbimine
Välja antud: 2013
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Liikluskäitumine2013.pdf3.08 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: Liikluskäitumise monitooringut (LIMO) teostab Maanteeamet regulaarselt alates 2001. aastast. Monitooringu metoodika põhimõtted pärinevad esimesel aastal läbiviidud pilootprojektist ja erinevad hilisemate aastate monitooringute teostajad on püüdnud eelnevatest töödest lähtuda nii loenduspunktide valikul, loendusandmete kogumisel kui ka analüüsil. See võimaldab eri aastate tulemusi võrrelda. 2013. aastal olid Maanteeameti tellimusel uuringute teemadeks:
1) Fooritulede nõuetest kinnipidamine sõidukijuhtide ja jalakäijate poolt;
2) Suunamärguannete nõuetekohane kasutamine;
3) Jalakäijatele tee andmine reguleerimata ülekäigurajal;
4) Turvavöö kasutamine ja laste turvavarustuse kasutamine;
5) Joobes eisundis juhtimine;
6) Sõidukiirus asulateel.