Pealkiri: 

Tuberkuloosihaigestumus Eestis 2006

Väljaandja/tellija: Eesti Tuberkuloosiandmekogu
Märksõnad: tuberkuloos, nakkushaigused, haigestumus, demograafilised näitajad, vanglad, HIV, ravi, ravimid, sotsiaalmajanduslikud näitajad, statistika
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn: Tervise Arengu Instituut
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tuberkuloosiregister2008.pdf707.08 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Rahvastiku tervise ajatrendid
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Riskikäitumine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Tuberkuloosi aastaraamat 2006 sisaldab antud aastal registreeritud tuberkuloosi esma- ning retsidiivjuhtude analüüsi ja 2004.(MDR-TB)/2005.("tundlik" TB) aastal registreeritud haigusjuhtude ravitulemuste analüüsi. Ravitulemusi tabelite osas on analüüsitud lähtuvalt WHO/IUATLD definitsioonidest, tekstis olevates tabelites on püütud näidata tulemusi kompaktsemalt, peegeldamaks tegelikku situatsiooni täpsemini.