Pealkiri: 

Laste heaolu

Väljaandja/tellija: Statistikaamet
Märksõnad: vaktsineerimine, narkomaania, tervisekäitumine, tervisedendus, seksuaalkäitumine, kehakaal, toitumine, sõltuvushäired, lapsed, noored, haiguskoormus, suremus, koolid, lasteaiad, lapsevanemad
Välja antud: 2013
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Statistikakogumik
Link: https://www.stat.ee/65395
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Laste_heaolu_2013.pdf1.84 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Mittenakkushaigused
Füüsiline aktiivsus
Toitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Kirjeldus: Kuidas elavad Eesti lapsed? Kui lastesõbralik on Eesti ühiskond? Kogumik analüüsib laste elu eri aspekte - sotsiaal-majandusliku keskkonna mõju igapäevasele eluolule, laste kasvukeskkonda, elamistingimusi ja vaba aja sisustamise võimalusi, vaesust ja sotsiaalset kaitset, õpikeskkonda, õpilaste tervist ja tervisekäitumist. Käsitletakse ka elu pahupoolt - alaealiste toime pandud süütegusid ja alaealiste kuritegude ohvriks langemist. Analüüsitakse sündimust, lastega leibkondade elujärge ja ajakasutust.