Pealkiri: 

Sotsiaaltrendid. 6

Väljaandja/tellija: Statistikaamet
Märksõnad: keskmine eluiga, tervishoiuteenused, suremus, vaimne tervis, arstiabi, haigestumus, elukvaliteet, tervisekäitumine, sündimus
Välja antud: 2013
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Statistikakogumik
Link: https://www.stat.ee/65393
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaaltrendid_6.pdf1.7 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Mittenakkushaigused
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Rahvastiku tervise ajatrendid
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Käesolevas kogumikus on seatud eesmärgiks analüüsida elukvaliteeti kui indiviidi heaolu näitajat seda mõjutavate tegurite kaudu nii indiviidi kui ka ühiskonna tasandil, kasutades selleks nii subjektiivseid kui ka objektiivseid näitajaid.