Pealkiri: 

Töötervishoiu ja tööohutuse käsiraamat kutsekoolidele

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: töötervishoid, tööohutus, tööõnnetused, ennetamine, koolitus
Välja antud: 2012
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raamat
Link: http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/Publikatsioonid/2012/tookeskkonna_kasiraamat.pdf
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tookeskkonnakasiraamat2012.pdf5.41 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisekaitse
Kirjeldus: Käesolev käsiraamat on mõeldud õppevahendiks nii noortele õppijatele kutseõppeasutustes, töökeskkonna õpetajatele kui ka juhendajatele ettevõtetes, kus viiakse läbi praktikaid. Noored töötajad peavad tööle asudes oskama ära tunda ja hinnata riske end ümbritsevas töökeskkonnas.