Pealkiri: 

Tervisestatistika Eestis ja Euroopas 2007, 2009 ja 2011

Alternatiivne pealkiri: Health statistics in Estonia and Europe 2007, 2009 and 2011
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: tervishoiustatistika, Eesti, Euroopa
Välja antud: 2013
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tervisestaistika2013.pdf6.92 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Kirjeldus: Käesolev teatmik võtab kokku viieaastase perioodi, aastad 2007-2011. Selle aja sisse mahtus nii Eesti kui terve Euroopa majanduslik õitseng, kriis ja taastumine. Teatmik annab illustratiivse läbilõike neil aastatel toimunud muutustest rahvastiku tervises, haigestumuses ning tervishoiuteenuste ja ressursside kasutamises.
Teatmik koosneb kahest osast: Euroopa Liidu 27 liikmesriigi näitajate võrdlusest ja eraldi põhjalikumast Eesti tervisestatistika ülevaatest. Euroopa riikide võrdlemisel on kasutatud Eurostati ja WHO andmebaasides avaldatud infot. Teatmiku Eesti osas esitatakse Tervise Arengu Instituudi ja meie koostööpartnerite - Statistikaameti, Ravimiameti ning Terviseameti - andmeid. Täiendavat informatsiooni kogumikus esitatud Eesti tervisestatistika kohta saab instituudi avalikust andmebaasist www.tai.ee/tstua ning tervisestatistika sõnastikust.