Pealkiri: 

Tissue perfusion and metabolism during intra-abdominal hypertension

Alternatiivne pealkiri: Kudede perfusioon ja metabolism intra-abdominaalse hüpertensiooniga patsientidel
Autorid: Maddison L
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Märksõnad: anesteesia, intensiivravi
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Doktoritöö
Link: http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/40550
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Maddison2014.pdf3.55 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Eestis vajab kõrgeima astme intensiivravi peaaegu 10 000 patsienti aastas. Ligi kolmandikul neist esineb kõhuõõnesisese rõhu tõus, mis võib põhjustada kõhuõõne organite funktsioonihäireid ja on seeläbi seotud suurenenud suremusega. Tõusnud kõhuõõnesisene rõhk jaotatakse nelja-astmelisel skaalal: I 12-15 mmHg, II 16-20 mmHg, III 21-25 mmHg; IV üle 25 mmHg. Halvimal juhul, s.o kõhukoopasisese rõhu tõusul üle 20 mmHg võib kujuneda eluohtlik kõhuõõnesisene kompaartmentsündroom. Sel juhul on ravivõtted tavapraktikas üheselt mõistetavad ¿ kiired ja agressiivsed. I ja II astme kõhuõõnesisese rõhu tõusu ravi on aga vastuoluline. Olemasolevad ravisoovitused ei anna täpseid juhiseid selle kohta, kas mõõdukas kõhukoopasisese rõhu tõus vajab kohest ravi. Antud töö eesmärk oli selgitada, kas I ja II astme kõhuõõnesisese rõhu tõus põhjustab tavapäraste jälgimismeetoditega mittetuvastatavaid muutusi kudede verevarustuses ja ainevahetuses. Verevarustus- ja ainevahetushäirete ilmnemine oleks oluline argument sündroomi raviks juba selle varajases staadiumis. Verevoolu muutuste hindamiseks kasutasime videomikroskoopi, millega uurisime patsientide keelealust veresoonestikku. Varasemad uuringud on näidanud, et selle piirkonna veresooned käituvad sarnaselt seedetrakti (mao ja soolestiku) veresoonestikuga ning seega peegeldavad keelealuse piirkonna muutused seedetrakti muutusi. Lisaks hindasime mikrodialüüsi metoodika abil ainevahetust kõhusirglihases. 37 haigel tehtud uuringute tulemusena leidsime, et kõhuõõnesisese rõhu tõus ei mõjuta oluliselt keelealuse piikonna verevarustust intensiivravi haigetel, kes on saanud eelnevalt vedelikravi. Küll aga oli keelealune verevarustus halvenenud kirurgilistel haigetel, kes olid plaanilise operatsiooni eelselt söömata-joomata. Kõhu sirglihase ainevahetuse hindamisel selgus, et I ja II astme kõhuõõnesisese rõhu tõus põhjustab hapnikuvaeguses tekkivate lõpp-produktide kuhjumist. See peegeldab verevarustuse olulist häiret. Kokkuvõttes rõhutavad töö tulemused, et vaatamata selgelt identifitseeritavate kliiniliste sümptomite puudumisele põhjustab kõhukoopa sisese rõhu mõõdukas tõus juba koekahjustust ja seetõttu ei tohi I ja II astme kõhuõõnesisese rõhu tõusu jätta ravita.